Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCHMELZ ʃmäl4ts, r.; best. -en.
Etymologi
[av t. schmelz, till schmelzen, smälta (se SMÄLTA, v.)]
mus. i fråga om sätt att sjunga l. musikstycke o. d.: (överdriven) mjukhet l. sentimentalitet. (Operasångaren J. Hislops) stämma har den eld som behövs för att frigöra det dramatiska innehållet i Puccinis cantilena, hans musikaliska temperament den sunda motspänstighet mot sentimental schmelz, som är det bästa motgiftet mot vad som finns däri av lyrisk övermognad och sentimentalitet. OoB 1930, s. 382.

 

Spalt S 1413 band 24, 1965

Webbansvarig