Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCHMALKALDISK ʃmalkal4disk, adj.
Ordformer
(schmal- 1890 osv. smal- 1635)
Etymologi
[jfr t. schmalkaldisch; till SCHMALKALDEN]
som har samband med den i Thüringen belägna tyska staden Schmalkalden. — särsk. (i sht hist.) i vissa uttr.
a) [jfr t. der schmalkaldische bund] schmalkaldiska förbundet, för protestantismens försvar år 1530 bildad sammanslutning mellan tyska protestantiska furstar, vilken upplöstes 1546—47. (År 1534) bleff thet Smalkaldiske Förbundet, som ännu skulle stå itt Åhr, förnyat på tije Åhrs tijdh. Schroderus Os. III. 1: 169 (1635). Schmalkaldiska förbundet organiserade en förbundshär. 2SvUppslB 25: 505 (1953).
b) [jfr t. die schmalkaldischen artikel] (de) schmalkaldiska artiklarna, förr äv. de schmalkaldiska artiklar, om den sammanfattning av de evangeliska troslärorna som utarbetades av Luther för att framläggas för schmalkaldiska förbundet vid ett möte i Schmalkalden 1537 o. som sedermera kommit att betraktas ss. en lutersk bekännelseskrift. The Smalkaldiske Articklar. Schroderus Os. III. 1: 181 (1635). (Melanchthons skrift om påvens makt o. primat) äger .. intet direkt sammanhang med Schmalkaldiska artiklarna, såsom man tidigare med orätt har menat. Pleijel LuthBekännSkr. 134 (1936).

 

Spalt S 1413 band 24, 1965

Webbansvarig