Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCHLISSKVADRAT ʃlis3~kvadra2t, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. -qvadrat. schliess- 18531873. schliss- 18811939)
Etymologi
[efter t. schliessquadrätchen, av schliessen, stänga, sluta till o. d. (se SLUTA), o. quadrätchen, diminutivbildn. till quadrat (se KVADRAT, sbst.)]
(numera knappast br.) boktr. utslutningstyp av en halv fyrkants (se FYRKANT II 1 b γ) bredd, halvfyrkant. Distanserna mellan orden (kunna vara) hvarandra så olika, att mellan somliga ord är en hel schliessqvadrats och mellan andra ord i samma rad blott en half schliessqvadrats distans. Fahlgrén Boktr. 45 (1853). Cannelin (1939).

 

Spalt S 1412 band 24, 1965

Webbansvarig