Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCHLESIER ʃle4sier, förr äv. SLESIER l. SLESER, om person m., om tyg n.; best. -n; pl. =.
Ordformer
(schlesier c. 1700 osv. schlessier- i ssg 1672 (: Schlessier Dammast Drälls Servetter, pl.). schlæsier 1593. sleisier 1674. sleser 1671. slesier 16351691. slesser- i ssg 1668 (: Slesserklädhe). slessier 1565)
Etymologi
[av t. schlesier, till SCHLESIEN, område kring övre o. mellersta Oder (i nuvarande Polen). — Jfr SLESIGER]
1) manlig invånare i Schlesien; i pl. äv. utan avs. på kön. Och äre thesse nationer, som mand fornemligest schal taga sigh wara före, nemligen Holster, Dansche, Lybsche, Mächelburger, Prijdzer, Poler, Misner, Hesser eller Slessier. BtFinlH 4: 289 (1565). Hammar (1936).
2) ss. förled i ssgr som beteckna ngt som är tillverkat i l. härrör från Schlesien.
3) [sannol. utlöst ur SCHLESIER-DRÄLL l. SCHLESIER-KLÄDE (l. annan ssg)] (†) om tyg tillverkat i Schlesien; jfr SCHLESIER-DRÄLL, SCHLESIER-KLÄDE, SLESIGER, SLISSING. Landsm. XVII. 1: 58 (1671). BoupptSthm 1676, s. 42 a (1674).
Ssgr (till 2; †): SCHLESIER-DAMASTDRÄLLS-SERVETT. servett av schlesisk damastdräll. BoupptSthm 1672, s. 528 b.
-DRÄLL. schlesisk dräll. Roth Kägleh. 23 (i handl. fr. 1685).
-KLÄDE. schlesiskt kläde. BoupptSthm 1668, s. 1110. HT 1917, s. 110 (1760).

 

Spalt S 1412 band 24, 1965

Webbansvarig