Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCHLAPP- ʃlap3~ l. ʃlap1-, förr äv. SCHLAFF- l. SLAPP- l. SLAFF-.
Ordformer
(schlaff- 1755 (: Schlaffmacheriet, sg. best.). schlap- 1729 (: Schlapmakarne, pl. best.)1739 (: schlapmakare). schlapp- 1729 (: Schlappmakerij)1943 (: schlappmakeri). slaff- 1734 (: slaffmakeriet, sg. best.). slap- 1746 (: Slapmakare))
Etymologi
[av en ssgsform av t. schlappe (resp. en icke anträffad sidoform schlaffe l. en lt. motsvarighet därtill), barett, mössa m. m., av mht. slappe, nedhängande del av huvudbonad m. m. (jfr mlt. slappe, nedhängande läderskydd för nacken på hjälm), till t. schlapp, lt. slapp (se SLAPP)]
ss. förled i ssgr betecknande tillverkare l. tillverkning av mössor o. filtstrumpor m. m.
Ssgr (numera bl. ngn gg i skildring av ä. förh.): SCHLAPP-MAKARE3~200. hantverkare l. arbetare som tillverkade mössor, damasker, filtstrumpor m. m. Gripenhielm RelAlingsåsManuf. 22/7 1729. Eklund Upf. 181 (1746).
-MAKERI3~102 l. 1004. tillverkning av mössor, damasker, filtstrumpor m. m.; anträffat bl. konkret, om industriell anläggning för sådan tillverkning. Gripenhielm RelAlingsåsManuf. 22/7 1729. Strumpstickerijet eller Schlaffmacheriet, hwarest tilwärkas filtstrumpor, damascher, mössor, med mera. VgFmT I. 6—7: 62 (i handl. fr. 1755). Kjellberg Ull 224 (1943).

 

Spalt S 1410 band 24, 1965

Webbansvarig