Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCHIZONT skitson4t, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. o. eng. schizont, fr. schizonte; förra ssgsleden är schiz-, (före vokal använd) sidoform till SCHIZO-; senare ssgsleden till gr. ὤν (gen. ὀντός), p. pr. av εἶναι, vara (jfr ONTO-)]
entomol. om malariaparasit under det stadium av dess utveckling då den efter (inympningen i blodet o.) inträngandet i en röd blodkropp antager (antagit) ett amöbaliknande utseende, vilket utvecklingsskede avslutas med parasitens delning i segment o. blodkroppens söndersprängning. Sundberg (1926). FoFl. 1950, s. 248.

 

Spalt S 1408 band 24, 1965

Webbansvarig