Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCHISMATISK ʃisma4tisk, stundom ski-, adj.; adv. -T.
Ordformer
(schismatisch 1635. schismatisk 1663 osv. skismatisk 18891933)
Etymologi
[jfr t. schismatisch, eng. schismatic, fr. schismatique, lat. schismaticus, sengr. σχισματικός; avledn. av SCHISMA. — Jfr SCHISMATIKER]
teol. o. kyrkohist. motsv. SCHISM a, SCHISMA 2 slutet: som har avseende på schism l. schismatiker; som bryter (brutit) l. innebär en brytning med l. strider mot den allmänna l. sanktionerade läran l. trosbekännelsen l. kyrkan(s lära); avfällig; sekterisk. (Landshövdingen skall tillse) att icke någre Willfarande, Kiätterske och Schismatische Lärdomar hembligen eller oppenbarligen vthsprijdas iblandh Vndersåterne. LReg. 194 (1635). (Ett brev) i hwilket Påfwen förklarar sin i Christo älskade Son, Ludvig XVI. at alle de skedde förändringarne i Franska Kyrko-wäsendet äro schismatiske och aldeles obehörige. PT 1791, nr 31, s. 3. (Birgitta) canoniserades först 1391 af Bonifacius IX. .. men som Bonifacius war en schismatisk Påfwe .. blef denna canonisation af Martin V. förnyad. Rydberg (o. Tegnér) Engelhardt 2: 368 (1835). Jag afböjde alla våldsamma åtgärder (mot läsarna). .. Slutet blef, att de schismatiske skulle undervisas, förmanas, varnas. Reuterdahl Mem. 339 (1860). Redan året efter sitt uppstigande på Petri stol hade Leo XIII den stora glädjen, att de schismatiska — från Rom skilda — armenierna .. erkände påvens överhöghet. Lagergren Minn. 6: 301 (1927). Skismatiska tendenser i .. trosfrågor. Almquist VärldH 5: 438 (1933). — särsk. om (anhängare av) den grekisk-ortodoxa kyrkan. Ordet Greco på Italienska .. betyder den, som är af den Grekiska Schismatiska Kyrkan. Björnståhl Resa 3: 223 (1778). Vid sidan av en allt övervägande mohammedansk befolkning finnas även (i Baalbek) kristna församlingar — schismatiska greker och med Rom förenade greker (m. fl.). Lagergren Minn. 8: 346 (1929).

 

Spalt S 1405 band 24, 1965

Webbansvarig