Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCHIDEGLAS, n.; anträffat bl. i pl. =.
Ordformer
(-glass)
Etymologi
[förleden sannol. av (en lt. motsvarighet till) mlt. schīde- l. t. schiede- i sådana ord som mlt. schīdebōde, ställföreträdare inför rätta, resp. t. schiedeschacht, schakt för sortering av malm; jfr mht. schi(e)t, avgörande av rättstvist (ä. t. schied); i avljudsförh. till mlt. schēden, t. scheiden, skilja (se SKEDA); senare ssgsleden är GLAS; jfr t. scheideglas]
(†) glaskärl (retort) för kokning av legering av guld o. silver med salpetersyra (för att skilja beståndsdelarna i legeringen åt) l. för liknande kemiska processer; jfr SKED-KOLV. TullbSthm 2/5 1571. Därs. 18/9.

 

Spalt S 1400 band 24, 1965

Webbansvarig