Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCHACKA ʃak3a2, v.1 -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Ordformer
(schacka 1771 osv. skacka (-kka) 1697c. 1755. skaka 1681)
Etymologi
[jfr d. skakke, fvn. skáka, t. schachen, eng. check; till SCHACK, sbst.1, adj. o. interj.]
1) spelt. om schackspelare l. schackpjäs: hota kung så att den kan slås i nästa drag, göra schack (se SCHACK, sbst.1, adj. o. interj. I 3 b α, II 1); dels abs., dels med obj. (förr äv. med objektet ersatt av bestämning inledd av prep. ) betecknande kung l. schackspelare; ss. vbalsbst. -ning äv. konkretare, om drag varigm schack uppstår. Han schackade (mig) med löparen. Verelius 81 (1681). När .. löparn .. schackar Konungen. LittT 1797, s. 152. Oupphörlig schack är en afvexling af schackningar. Lindskog Spelb. 289 (1847). Alla andra pjeser säger man sig .. blott anfalla, men kungen schackar man. Lewis Schack 10 (1851). I första fallet slår ju mitt torn damen och schackar, varefter (osv.). Lundh FörfResa 2: 230 (1924). jfr: Råkar någon säga Schack! utan att det är schack och den ”schackade” därigenom förletts att vidtaga åtgärder mot schacken, får han (enligt en spelbok från 1847) återtaga detta drag. BokSchack 195 (1948). särsk. (†) i utvidgad anv., med avs. på annan pjäs än kung: hota (samtidigt som kungen hotas gm schack); äv. i uttr. schacka på ngt. Schacka på kungen och tornet. Weste FörslSAOB (c. 1815). Meurman (1847).
2) i bildl. anv. av 1: hota l. hindra l. hämma (ngn); hålla (ngn) i schack, hålla (ngn) tillbaka; äv. med avs. på bemödande l. inflytande l. uppgjord plan o. d.: hindra l. hämma l. oskadliggöra. Att ständigt förespegla ett folk regeringens uselhet, eller att oupphörligt schacka regeringen med möjligheten af ett revolutionärt utbrott, är att på två vägar gå till samma mål, till upplösning. Ridderstad Samv. 3: 703 (1851). De radikala tidningarna söka förmå regeringen att närma sig Ryssland för att dermed kunna schacka det som handelskonkurrent vida mera fruktade och hatade Tyskland. SD(L) 1898, nr 5, s. 3. HT 1917, s. 94 (med avs. på plan). Hertigens sätt att schacka .. (de högre ståndens) inflytande är ett av de märkligaste dragen i riksdagens (i Arboga 1597) historia. SvRiksd. 3: 53 (1933). Karl IX sände trupper över gränsen i öster för att schacka kung Sigismunds försök att under de inre striderna där ordna en rysk-polsk samverkan. SvFlH 1: 206 (1942).
3) (vard.) intr.: bli schack (se SCHACK, sbst.1, adj. o. interj. II 2), tröttas, (av)mattas. (Fotbollsspelaren) Juve schackade allt mer. IdrBl. 1935, nr 113, s. 3. Danskorna togo genast ledningen (i simning 400 m). .. Vid 300 utgick Ulla Eriksson, som följt Sally till 200 men sedan börjat en förfärlig schackning. Därs. nr 124, s. 2.
Särsk. förb. (till 1): SCHACKA BORT10 4. spelt. ta l. slå (en pjäs) gm att schacka kungen. Weste (1807).
SCHACKA IFRÅN. (†) i uttr. schacka ifrån ngn ngt, schacka ngn så att han förlorar ngt. Jarlen .. skackade ifrån Konungen hans riddare (i schackspelet). Peringskiöld Hkr. 1: 687 (1697).
Ssg (3): SCHACKNINGS-PERIOD. (vard.) period varunder ngn tröttas l. avmattas. IdrBl. 1935, nr 15, s. 4.

 

Spalt S 1332 band 24, 1965

Webbansvarig