Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCHA ʃa4 (med kort vokal), äv. ʃa4, l. (i sht i bet. 3) SJA ʃa4, äv. ʃa4 (med kort vokal), interj.
Ordformer
(scha 1847 osv. sja 1906 osv.)
Etymologi
[sv. dial. sja (i bet. 3); interjektionell bildning gm vokalisering av SCH l. ombildning av SA med sj-ljud ss. dominant (jfr Ideforss PrimInterj. 1: 346 f. (1928)); i bet. 3 möjl. dock uttalsnyans av JA (se d. o. anm.); för bet. 4 jfr äv. AH, interj.]
1) (numera bl. mera tillf.) återgivande ett ljudkomplex frambringat i syfte att egga l. påskynda ngn: raska på!, skynda på!, heja på! o. d.; ofta fördubblat l. tredubblat l. fyrdubblat; jfr SA a, SCH 2. I en blink, / som den ilande vind, / Som den snabbaste hind. / Scha, scha! / Låt det gå, / Hoppa på, / .. Du gångare god. CFDahlgren 3: 179 (1847; sjunget av ett troll som rider på en ekorre).
2) (numera bl. mera tillf.) återgivande ett ljudkomplex frambringat i syfte att få ngn tyst l. att höra upp med ngt l. att lystra o. d.: hyssj!, tyst!; ofta fördubblat l. tredubblat l. fyrdubblat; jfr SCH 1. Skolmästaren .. (som med en hop pojkar marscherar in på scenen:) Scha, scha, scha! Rättning, pojkar! Strindberg GA 185 (1900). Kersti .. (som man försöker förmå rymma undan straffet för barnamord:) O Gud! inled oss icke i frestelse! utan fräls oss ifrån ondo! Jordemodern. Scha, scha, scha, scha! Häst och kärra (vänta)! Dens. Kronbrud. 90 (1902).
3) (mera tillf.) återgivande ett ljudkomplex frambringat ss. uttryck för (lindrig) invändning l. reservation l. betänksamhet l. tveksamhet o. d.: ja!, tja! (En person:) Men huru kunde karln (dvs. turkarnas härskare) komma sig i krig med själfvaste Jerusalem, en så pass helig stad, hvad jag kan ansi? (En annan person:) Sja, inte kan jag finna att svartkanaljerna där sir så helig ut häller! Högberg Vred. 3: 49 (1906). Vad ska’ Fäldin ha dem (dvs. bräder o. plankor) till? .. (Svar:) Sja, bräder och plankor gå nog an till ett och varje. Dens. Frib. 248 (1910).
4) (föga br.) återgivande ett ljudkomplex frambringat ss. uttryck för överraskning o. d.: å!, kors!. Bucht SprHärnös. 126 (1962; angivet ss. tillhörande en äldre generations språk).

 

Spalt S 1311 band 24, 1965

Webbansvarig