Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCENARISK sena4risk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[till stammen i senlat. scænarius (se SCENARIUM)]
(numera bl. mera tillf.) scenisk (se d. o. 1); särsk.: som tillhör l. har avseende på scenario(n). På et par weckor ha wi et litet romantiskt drama, Krusell .. skrifwer musiken dertil, Lagerbjelke anordnar det Scenariska. Beskow (1824) i 3SAH XXXIX. 2: 59. En radikal scenarisk omgestaltning av Saint-Saëns’ ”Simson och Delila”. GHT 1921, nr 24, s. 3.

 

Spalt S 1306 band 24, 1965

Webbansvarig