Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SAXISKT, adv., se saxisk, adj.

 

Spalt S 1287 band 24, 1965

Webbansvarig