Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SAX sak4s, sbst.4, r.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[jfr eng. sax; kortform för SAXOFON]
(i vissa kretsar, vard.) saxofon (använd inom jassmusiken); äv. oeg., om saxofonist. De olika sektionerna skötte sig bra alltigenom. Saxarna jämnast. Orkesterjourn. 1934, nr 5, s. 5. Jag lärde mej spela sax på Pontiacs uppfostringsanstalt. Mezzrow o. Wolfe Dans 13 (1953). Jag tog med mej saxen till arbetet och tränade .. på kontoret. Därs. 71. — jfr SOPRAN-, TENOR-SAX.
Ssgr (i vissa kretsar, vard.): SAX-FRAS. fras (se fras, sbst.1 4) spelad med saxofon(er). Orkesterjourn. 1937, nr 4, s. 4.
-KVARTETT. kvartett av saxofonister. Orkesterjourn. 1935, nr 11, s. 11.
-LEDARE. ledare för saxofonsektion. Orkesterjourn. 1937, nr 4, s. 1.
-SEKTION. [jfr eng. sax section] saxofonsektion. Orkesterjourn. 1934, nr 11, s. 5.
-SOLO. saxofonsolo. Orkesterjourn. 1934, nr 12, s. 5.

 

Spalt S 1277 band 24, 1965

Webbansvarig