Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SAVONIT sav1ωni4t l. -on-, r. l. m.; best. -en.
Etymologi
[sannol. till fr. savon (se SAVONNETT) i uttr. pierre de savon, saponit]
(numera föga br.) om täljsten (som är en med saponit besläktad bergart). Den lilla gruppen ”Lekande elefanter” (av Carl Milles) (i en stenart, kallad savonit). PT 1904, nr 103 A, s. 3. Sen har du (dvs. Carl Milles) skänkt oss en armé av gubbar, / .. än karvade ur stubbar, / och än av brons — ibland av savonit. Stangenberg SkämtJaktd. 10 (1925, 1931).
Ssg (föga br.): SAVONIT-STEN. = savonit. Cornell Milles 248 (1963).

 

Spalt S 1262 band 24, 1965

Webbansvarig