Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SARD sa4rd l. sar4d, sbst.1, m.||ig.; best. -en; pl. -er; äv. SARDER sa4rder l. sar4der, sbst.1, m.||ig.; best. -n; pl. =.
Ordformer
(sard 1891 osv. sarder, sg. 1871. sarder, pl. 1635 osv.)
Etymologi
[jfr t. sarde, eng. sard, it. sardo; av lat. sardus, samhörigt med roten i SARDINIEN (gr. Σαρδώ), namn på ö i Medelhavet. — Jfr SARDELL, SARDIN, sbst.1, SARDINARE, SARDINIER, SARDINSK]
invånare på Sardinien, sardinare. Schroderus Os. 2: 638 (1635). De alltid frihetsälskande sarderna. Melander UnderlL 137 (1912).
Ssg: SARD-MÖSSA. sardisk mössa (av låg rund typ med svart band runt kanten). Lundquist Deledda Murgr. 3 (1926).
Avledn.: SARDISK, adj.1 [jfr t. sardisch, eng. sardic] sardinsk. Lindsström Deledda Herd. 25 (1909). Sardiska språket. 2SvUppslB (1953).
Avledn.: sardiska, i bet. 1 f., i bet. 2 r. l. f.
1) sardisk kvinna. Östergren (1937).
2) om det sardiska språket. Noreen VS 1: 67 (1903).

 

Spalt S 1172 band 24, 1965

Webbansvarig