Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SARASOT, r. l. f.; best. -en.
Etymologi
[sannol. av nyisl. sárasótt, syfilis, av sár, sår (se SÅR, sbst.), o. sótt (se SOT, sjukdom); jfr SAR, sbst.1]
(†) om sjukdom som visar sig gm sårbildningar; dels om syfilis, dels om kräfta. Om .. (aloe) brukas rätt, så kommer hon til måtta / Emot then sara sot, som skämmer kroppen uth, / Och tarfar en ej tå af qvickesilfret spotta. ORudbeck d. y. Vitt. 135 (1711). (Många människor på landet) behålla sitt gamla Modersmåhl rent och oförfalskadt wid sina krämpors och andra angelägenheters uthnämnande, såsom Älta, Fleen, Skärfwen .., Sarasoth, Lijkmatken. Lindestolpe Skörb. 55 (1721). Kräftan, sarasoten .. utgjör en pinsam Sjukdom, egenteligen uti de Kjörtelaktiga delar, som förut, på längre eller kortare tid, utan någon Wärk warit hårdnade. Haartman Sjukd. 146 (1759). Därs. 237 (1765; om kräfta).

 

Spalt S 1172 band 24, 1965

Webbansvarig