Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SAPPÖR sapœ4r l. 4r, m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(sap- 18411882. sapp- 1788 osv. -eur 17881842. -ör 1795 osv.)
Etymologi
[jfr t. sappeur; av fr. sapeur, avledn. av saper (se SAPPERA); jfr äv. eng. sapper]
(numera bl. i skildring av ä. förh.) mil. ingenjörssoldat med uppgift att utföra befästningsarbeten l. röjningsarbeten o. d. för att underlätta l. förbereda de stridande förbandens framryckning; särsk. om sådan soldat med uppgift att gräva l. anlägga sapper. Kejsaren .. rycker med 80.000 man Infanterie och Cavalerie, samt ungefär 8000 Jägare, Artillerister, Pontonierer och Sappeurer, in i Turkiska Gebietet. GT 1788, nr 55, s. 1. Uti Sappen hafva Sappeurerna att skjuta och ställa framför sig till betäckning mot Fästningens Mousquet-skott ett slags blindning, som kallas Mantelet. Törngren Artill. 1: 108 (1794). Förtruppen utsänder framför sig på hufvudvägen en serskild förtrupp, bestående af kavaleri och infanteri samt sappörer. TjReglArm. 1867, 4: 65. Sappörerna röjde med medförda träskoflar en smal stig, som af de efterföljande trupperna utvidgades till 2 m:s bredd. KrigVAT 1891, s. 491. Vid arbetet i löpgravarna buro sappörerna tunga, skottfria bröst- och ibland även ryggharnesk. Alm BlVap. 256 (1932). — jfr LÄR-SAPPÖR. — särsk. i jämförelser o. mer l. mindre bildl. Att gå framför med yxan som en simpel sappör och fälla trän, röja upp snår, och sedan låta de andra bygga bron och skansarne, det tyckte han var lagom. Strindberg TjqvS 3: 22 (1887). Intet är heligt för en sappör och intet var för högt och intet för lågt för denne tidningsredaktör. OvZweigbergk (1926) i UrDNHist. 1: 21.
Ssgr (numera bl. i skildring av ä. förh., mil.): A: SAPPÖR-ARBETE~020. KrigVAH 1842, s. 56.
-AVDELNING~020. avdelning (se d. o. 3 g) av sappörer. Sappörafdelningar på 4 man. Sappörregl. 1880, s. 29.
-BRIGAD. jfr brigad 3 o. -avdelning. Sturtzenbecher (1805).
-HARNESK. harnesk använt av sappör. KrigVAT 1843, s. 293.
-HJÄLM. [jfr t. sappeurhelm] jfr -harnesk. Alm BlVap. 287 (1932; om tyska förh.).
-KNIV. kniv använd vid sappörarbete. KrigVAT 1842, s. 43.
-KOMMANDO. jfr kommando 3 a. FinBiogrHb. 2277 (1903).
-KOMPANI. jfr kompani 4 o. -avdelning. Weste FörslSAOB (c. 1815).
-KÅR. jfr kår 2 b o. -avdelning. KrigVAT 1834, s. 135.
-MANSKAP~02, äv. ~20. manskap tillhörande sappörerna. KrigVAH 1847, s. 39.
-OFFICER. officer som för befäl över sappörer. KrigVAH 1843, s. 307.
-REGEMENTE. jfr regemente 10 o. -avdelning. Björkman (1889).
-SKOLA, r. l. f. skola för utbildning av sappörer. KrigVAH 1843, s. 141.
-TJÄNST. (sappör- 1851 osv. sappörs- 18411846) tjänst ss. sappör. SFS 1841, nr 44, s. 2.
-VÄSEN(DE). sammanfattande, om allt som hörde till sappörerna o. deras organisation. 2NF (1916).
B (†): SAPPÖRS-TJÄNST, se A.

 

Spalt S 1168 band 24, 1965

Webbansvarig