Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SANNAN, adv. komp.
Etymologi
[till SANN, adj.; jfr med avs. på bildningen sv. dial. (Finl.) snaran, snarare, starkan, starkare m. fl.]
(†) snarare, förr. Tå haffuer hustru Elizabeth sagdt til honom, dett hustru Anna (som kallat hennes dotter en horunge) är sannan een .. hoora, än hennes dotter skulle vara noghon hoorunge. BtHforsH 1: 188 (1632).

 

Spalt S 1092 band 24, 1965

Webbansvarig