Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SANK saŋ4k, sbst.2 oböjl.
Ordformer
(sank (-nn-, -ch, -ck) 1535 osv. sånk (-ck) c. 16001749)
Etymologi
[fsv. sank (i uttr. i sank), motsv. mlt. sank (i uttr. in sank l. to sanke gān, gå i kvav, gå under, an l. in sank schēten, skjuta i sank); etymologiskt identiskt med SANK, sbst.1, o. parallellbildning till dels (det liktydiga) SÄNK, sbst., motsv. fd., d. sænk, dels (de liktydiga) fvn. søkkr o. nor. søkk; i sv. sannol. inlånat från mlt.]
förhållandet att ngt sjunker l. bringas att sjunka o. d.
a) (i sht i vitter stil) i fråga om fartyg, i sådana uttr. som gå i (förr äv. taga) sank, sjunka (till botten), förlisa, gå under; segla (i sht förr äv. ränna l. löpa) l. skjuta l. borra (ett fartyg) i sank, sänka (ett fartyg) gm att ramma l. segla det så att det sjunker l. förliser resp. gm att beskjuta l. torpedera det o. d. G1R 10: 218 (1535). En hollendere lop m(ed) sitt schip mothwilleligen (dvs. i ond avsikt) i sanck för(nemp)de Hans Westphals schip widh Falsterboo räff. 2SthmTb. 5: 329 (1577). The skwte hans Skep j sanck. Lælius Bünting Res. 2: 110 (1588). KyrkohÅ 1905, s. 220 (1780: tog sank). För mina ögon i hamnen vid Lissabon gick mit skepp i sank med hela min egendom. Altén Kusin 48 (1796). (Torpeden) kan .. borra sin motståndare i sank utan att själf följa med. KrigVAT 1893, s. 461. Vattnet sprutade ju in i lä! Men tror någon Stellan bekvämade sig till att lova. Nej. .. Bestämt vore han i stånd att segla dem i sank. Siwertz Sel. 1: 104 (1920). Pansarskeppen ”Amiral Duperré” och ”Trident” voro nära att ränna varandra i sank. VFl. 1933, s. 72. (Vid plaskdammen får) en och annan liten värn- och skyddslös människovarelse .. gråtande .. avlägsna sig .. därför att en större och starkare tagit hand om hans båt eller .. seglat den i sank med sin egen. Lidman Gossen 110 (1952). — särsk. bildl. Skjuta statsskicket i sank. Beskow (1839) i 3SAH XLVII. 2: 204. (Minnestalaren har först hycklat beundran för den avlidne, men sedan) blir han modigare och skjuter vännen utan pardon i sank. Strindberg NRik. 132 (1882). (Prästmannen) åkte hem upprätt i gula trillan .., fast de tre andra sökt skjuta honom i sank med mörkbruna, heta och söta toddar. Engström Glasög. 188 (1911).
b) (†) allmännare, i sådana uttr. som falla i sank, sjunka (till botten l. i djupet); rida sig i sank, ridande störta i djupet. Daghen ledh fast, / och winde bron brast, / them gaffs eÿ well åth, / 800 folk, / th(et) ridher sigh j sånk. Visb. 2: 150 (c. 1600). När nu ett fall är skedt (från de valv som täckte det underjordiska vattnet), så har thet ena med thet andra fölgt med och brustit sender (dvs. sönder) och fullit i sanck. Swedenborg RebNat. 3: 310 (1718).
Ssg: (a) SANK-BORRA, v. (tillf.) borra i sank. Högberg Jim 110 (1909).

 

Spalt S 1052 band 24, 1965

Webbansvarig