Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SANIÖS, adj.
Ordformer
(-ieus 1794. -iös 1834c. 1875)
Etymologi
[jfr t. saniös, eng. sanious; av fr. sanieux, av lat. saniosus, till sanies, blodvar]
(†) som utgör l. har avseende på l. samband med blodvar l. ett tunt, brandigt, stinkande var. De grufveligen svåra bölderne som tilstöta (i skörbjugg), hysa aldrig något vahr utan et sanieust blodblandadt ämne. Hedin SvarVetA 40 (1794). TLäk. 1834, s. 142. Dalin (1871). Tholander Ordl. (c. 1875).

 

Spalt S 1052 band 24, 1965

Webbansvarig