Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SANITÄR, m.; best. -en, äv. -n; pl. -er.
Etymologi
[substantivisk anv. av SANITÄR, adj., l. elliptisk bildning till uttr. innehållande l. ssg med d. o.]
(i Finl.) sjukvårdssoldat. FinBiogrHb. 1817 (1902). Doktor Ekelund iordningställde en ambulans med åtta sjuksköterskor och fyra sanitärer. KampRFinl. 1: 143 (1918).

 

Spalt S 1051 band 24, 1965

Webbansvarig