Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SANGVINISK saŋvi4nisk, äv. saŋgv-, adj.; adv. -T.
Ordformer
(förr äv. -gui-. -inesk 15781611. -inisk 1608 osv.)
Etymologi
[jfr dan. o. nor. sangvinsk, t. sanguinisch; efter lat. sanguineus, till sanguis (se SANGVIFIKATION). — Jfr SANGVINIKER, SANGVINISM, SANGVINITET]
1) (†) om person med avs. på dennes fysiologiska egenskaper: hos vilken (enligt humoralpatologien) blodet är den dominerande kroppsvätskan, blodrik, blodfull; äv. i överförd anv., om blodet hos en sådan person. The sanguineske oc blodrijke. Lemnius Pest. 15 (1572; uppl. 1917). Om .. werck (i lederna) kommer mere aff heet blod än aff sanguineskt. Tå är werken fast större, och platzen är rödh. BOlavi 82 a (1578).
2) om person med avs. på dennes temperamentsegenskaper: (hos vilken enligt humoralpatologien blodet är den dominerande kroppsvätskan o.) som (ss. en följd därav) utmärkes av ett livligt, lättrörligt lynne o. lättpåverkade känslor o. en allmänt optimistisk, sorglös läggning o. benägenhet att invagga sig i ljusa förhoppningar o. dyl. l. vilkens handlande l. åsikter i ett enskilt fall bestämmes (bestämmas) av ett sådant lynne l. en sådan läggning; ofta liktydigt med: (sorglöst) optimistisk, hoppfull; äv. om en sådan persons temperament l. läggning l. handlande l. åsikter o. d. Melancholiske. .. Choleriske. .. Phlegmatiske, Sanguiniske (komplexionerna). Forsius Alm. 1608, s. 3; jfr 1. Dens. Phys. 68 (1611). I den sangviniske wisar själen .. mer snille, i den choleriske mer urskillningskraft, och i den melancholiske mer djupsinnighet. Wåhlin Bastholm 197 (1791). Man plägar wanligen antaga 4 hufwudolikheter i temperamentet; 1) det sanguiniska; 2) det melancholiska; 3) det choleriska; 4) det phlegmatiska. Hartman Naturk. 303 (1836). I öfrigt bör jag icke dölja min tanka att jag ingalunda delar de sangviniska förhoppningar du tyckes göra dig. Tegnér (WB) 8: 594 (1839). Låt oss icke vara alltför sangviniska. Strindberg Brev 6: 31 (1886). Donckers kostnadsberäkningar hade varit alltför sangviniska. Söderberg AllvLek. 96 (1912). Fatab. 1948, s. 75.
Avledn.: SANGVINISKHET, r. l. f. (numera bl. tillf.) till 2: egenskapen l. förhållandet att vara sangvinisk, sangvinism. Strindberg Brev 4: 308 (1884). IllSvOrdb. (1958).

 

Spalt S 1046 band 24, 1965

Webbansvarig