Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SANERA sane4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr SANATION.
Etymologi
[jfr dan. o. nor. sanere, t. sanieren samt ä. eng. sanate; av lat. sanare, göra frisk, bota, till sanus, frisk. — Jfr SANATORIUM, SANIERA, SANITET, SANITÄR, adj.]
1) åstadkomma l. återställa ett friskt l. sunt l. normalt tillstånd hos (ngt) l. goda l. normala förhållanden med avs. på (ngt) gm vissa åtgärder, särsk. gm att avlägsna sådant som är sjukt l. osunt l. skadligt l. utgör ett hinder för en normal utveckling l. ett normalt tillstånd l. utgör ett missförhållande o. d.; äv. abs. Böök ResTyskl. 145 (1916). Samhällslivets sanering. HT 1928, s. 297. I sanerade ekvatorialtrakter. Frosterus Jord. 28 (1930). En sanering av den svenska ungdomens nöjesliv. SvD(B) 1944, nr 165, s. 7. Fruktträden få .. inte stå för tätt (i en rastgård för höns), så att solen inte kommer åt marken, emedan härigenom gräsets tillväxt och markens sanering förhindras. Träskman Fjäd. 35 (1948). — särsk.
a) med. rensa undan all sjuk materia (t. ex. var, sjuka partier) från (kroppsdel, t. ex. tand l. mun, l. varhärd o. d.); gm sådan behandling bota (ngt). Den konservativa behandlingen (saneringen), varvid barnens samtliga skadade tänder blivit fyllda. BerSthmFolksk. 1917—18, s. 82. (Man) måste .. sanera sekundärinfektionerna innan man kan angripa .. själva varhärden. Wahlöö Uppdr. 194 (1963; bildl.).
b) med avs. på bebyggelseområde l. byggnad, i fråga om åtgärder för att avlägsna l. reparera förfallna byggnader l. olämpliga bostäder l. för att råda bot på sanitära missförhållanden resp. att reparera vad som är förfallet l. ersätta otidsenliga inrättningar med tidsenliga o. d.; stundom liktydigt med: röja upp i (bebyggelseområde). Holmström Pyren. 53 (1928). Gamla staden (i Sthm) måste saneras. SvD(A) 1930, nr 10, s. 18. Sanering i gamla kvarter. SvGeogrÅb. 1958, s. 138.
c) med avs. på ett ekonomiskt företag l. ngns l. ngts ekonomi l. finanser o. d., i fråga om åtgärder för att råda bot på ekonomiska missförhållanden o. därigm skapa en sund ekonomisk ställning l. god grund l. bringa reda o. ordning i ngt i ekonomiskt avseende; i vissa fall liktydigt med: rekonstruera. SvD(A) 1923, nr 31, s. 4. En emission (måste) ofta föregås av en sanering av bolaget, vanligen i form av nedskrivning av det gamla aktiekapitalet. HandInd. 130 (1926). Han måste göra en kraftansträngning för att sanera sin usla ekonomi. Ahlin Markn. 238 (1957).
2) [specialanv. av 1] mil. med avs. på nedgasat föremål l. område l. nedgasad materiel o. d.: befria (ngt) från (strids)gas l. oskadliggöra den (strids)-gas som förekommer i l. på (ngt). Klorkalk användes för sanering av materiel och terräng, som utsatts för senapsgas. FörslGasI 1926, s. 26. Sanering av fartyg. VFl. 1937, s. 53.
Ssgr: (1) SANERINGS-ANSTALT~02, äv. ~20. (i fackspr.) desinfektions- o. avlusningsanstalt. Bauer SvArmHäls. 118 (1924).
-ARBETE~020. arbete med sanering.
1) till 1, särsk. 1 b, c. Lamm i 3SAH 50: 152 (1940).
2) mil. till 2. SvUppslB 23: 1150 (1935).
(2) -AVDELNING~020. mil. avdelning av truppförband, med uppgift att utföra sanering. FörslGasI 1926, s. 30.
(1 b) -FASTIGHET~102, äv. ~200. jfr -hus. DN(A) 1964, nr 74, s. 31.
(1 b) -FÄRDIG. som är i behov av sanering, färdig att saneras. Saneringsfärdiga hus. SvD(A) 1962, nr 115, s. 13.
(1 b) -HUS. saneringsfärdigt hus. SvD(A) 1962, nr 104, s. 2.
(2) -MANSKAP~02, äv.~20. mil. manskap med uppgift att utföra sanering. VårdGasskad. 11 (1935).
(2) -MEDEL. mil. medel att sanera med. FörslGasI 1926, s. 22.
(1 b) -MOGEN. = -färdig. Holm SamhUnders. 27 (1944). Saneringsmogen bebyggelse. SvD(A) 1960, nr 336, s. 4.
(1) -OBJEKT. jfr objekt 3. SvD(A) 1961, nr 46, s. 7.
(1) -PLAN, r. l. m. plan för sanering av ngt; särsk. till 1 b, c. 2NF 38: 1100 (1926).
(1) -PROGRAM. jfr -plan. Upsala(A) 1933, nr 56, s. 1.
(2) -SPRUTA, r. l. f. mil. för ngts besprutande med saneringsvätska. SmnställnKrigsmat. 1: 86 (1942).
(2) -TJÄNST. mil. militär tjänst med uppgift att utföra sanering. FörslGasI 1926, s. 28.
(2) -TRUPP. mil. jfr -avdelning. SvUppslB 23: 1149 (1935).
(1, 2) -VERKSAMHET~102, äv. ~200. verksamhet för sanering av ngt; särsk. till 1, särsk. 1 b. Form 1950, s. 109.
(2) -VÄTSKA, r. l. f. mil. jfr -medel. Hemskydd. 189 (1939).
(1, 2) -ÅTGÄRD~02, äv. ~20. åtgärd för sanering av ngt; särsk. till 1, särsk. 1 b, c. Siwertz Jord. 269 (1936).

 

Spalt S 1043 band 24, 1965

Webbansvarig