Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SANDWICH san4dvitʃ l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal, äv. san4vitʃ, r. l. m.; best. -en; pl. -ar (Schulthess (1885) osv.) l. -es -is (Fatab. 1956, s. 58 (1874), osv.), äv. (föga br.) = (Lindström Blåst. 57 (1928), Östergren (1937)) l. -er (Harlock (1944)) ((†) -s Hagdahl Kok. 204 (1879), SocDem(A) 1928, nr 168, s. 2).
Ordformer
(-wich 1871 osv. -wisch 1930)
Etymologi
[liksom d., nor., t. o. fr. sandwich av eng. sandwich, sannol. efter John Montagu, Earl of Sandwich († 1792), som under ett dygnslångt spelparti för att slippa avbryta spelet säges ha låtit servera sig dubbla smörgåsar med mellanlägg av kött]
om vissa slag av smörgåsar; eg. om (större l. mindre) dubbel smörgås bestående av tvenne (smörbestrukna) brödskivor med mellanlägg av kött l. annan smörgåsmat (äv. kallad dubbel l. äkta sandwich); i fråga om sv. förh. numera vanl. om liten, fin (icke dubbel) smörgås (med tilltalande utformning o. läckra l. pikanta pålägg), som serveras ss. entré till måltid l. till te l. cocktail o. d. Randig sandwich (kok.), (icke dubbel) sandwich skuren av en längd av ett antal växelvis på varandra lagda, smörbestrukna skivor av mörkt o. vitt bröd med ett mellanlägg av ost l. kött o. dyl. l. av sådana skivor med ostsmör l. dyl. emellan. Dalin (1871). Wallengren Mann. 49 (1895). Specialdiner, Sandwichs & 4 utsökta rätter. SocDem(A) 1928, nr 168, s. 2 (annons). Jag åt en sandwich och drack ett glas öl. Laurin Minn. 2: 117 (1930; om förh. i Paris). Vi drack te och åt små lövtunna sandwiches. Heerberger NVard. 12 (1936). Äkta sandwiches. StKokb. 113 (1940).
Anm. Vard. (o. skämts.) brukas stundom de gm (skämtsam) ombildning av sandwich uppkomna formerna SANDVIKARE san3d~vi2kare, r.; best. -en, äv. -n; pl. =; o. SANDVIK ~vi2k, r.; best. -en; företrädesvis använt i pl. -ar. GbgMP 1949, nr 103, s. 4 (: sandvikaren, sg. best.). AP 1951, nr 10, s. 12 (: sandvikar, pl.). Middagen var dålig. .. Torra sandvikare och en seg biff. Hedberg Blomb. 304 (1953).
Ssgr: A: SANDWICH-BRICKA. bricka med sandwichar. StKokb. 114 (1940).
-KONSTRUKTION. tekn. konstruktion av vägg o. d., så beskaffad att ett material med låg (volym)vikt är omgivet av två (tunna, täta o. starka) täckplåtar; ofta konkret, om väggen osv.; jfr -panel, -pansar. TT 1956, s. 33. Därs. 1959, s. 513.
-MAN ~man2. [jfr t. sandwichmann, fr. homme-sandwich; av eng. sandwich-man; en sandwichman har skämtsamt jämförts med en dubbelsmörgås] person som på offentlig plats går omkring med jämförelsevis stora (tryckta) fyrkantiga plakat l. skyltar anbragta på bröstet o. ryggen, vilka innehålla reklam för viss vara l. vissa varor l. för ett evenemang o. d.; stundom äv. allmännare, om plakatbärare med endast ett plakat, vanl. anbragt på bröstet. SvMotT 1907, s. 9 (i London). Inne vid en husvägg stod en gammal sandwichman med ett stort plakat öfver sina skuldror. Hellström Kusk. 154 (1910). BonnierKL (1927; äv. allmännare). särsk. bildl. Denna de moderna idéernas nitiske sandwichman. Ergo 1931, s. 30.
-PANEL. [jfr eng. sandwich panel] tekn. panel av sandwichkonstruktion, särsk. använd ss. beklädnad på flygplansvinge, dubbelskalpanel. TT 1953, s. 615.
-PANSAR. (sandwich- 1931 osv. sandwichs- 19061945) [jfr eng. sandwich-armour] (förr) (på krigsfartyg använd) bepansring bestående av ett flertal plåtar av smidesjärnspansar med mellanlägg av trä; jfr -konstruktion. 2UB 9: 658 (1906).
-SMÖRGÅS~20, äv. ~02. sandwich. 2NF 24: 675 (1916).
-TALLRIK. tallrik med sandwichar. Hultman Vamp. 155 (1911).
-TÅRTA. kok. ss. entrérätt till måltid l. till cocktail o. d. serverad tårta bestående av varvvis lagda brödskivor mellan vilka lagts en fyllning av ostsmör o. d. StKokb. 132 (1940).
B (föga br.): SANDWICHS-PANSAR, se A.

 

Spalt S 1042 band 24, 1965

Webbansvarig