Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SANDPAPPER san3d~pap2er, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[jfr dan. o. nor. sandpapir, t. sandpapier, eng. sandpaper; av SAND o. PAPPER; jfr äv. fr. papier sablé]
(starkt, segt) papper med en pålimmad yta av något skarpkornigt slipmaterial (i sht krossad flinta), använt till finputsning av träarbeten o. d., slippapper; dels koll. l. ss. ämnesnamn, dels i individuell anv., om stycke l. ark av sådant papper. Putsa med sandpapper. 5 ark sandpapper. Grovt, fint sandpapper. JernkA 1828, 1: 150. Tandborstar och dylika infattas i ben. .. Infattningen tillskäres med sågen .. och afslipas med sandpapper. UB 6: 549 (1874). Avslipning på träytor avser att göra ytan slät och jämn och utföres med sandpapper. HantvB I. 1: 126 (1934). — särsk. i jämförelser, i sht med tanke på sandpapperets sträva yta. Sträv som sandpapper. Jag tog inte .. buteljen från munnen förrän allt var slut, för jag kände mig som ett sandpapper invärtes. Elgström BorgMeschÄv. 38 (1929). Allt löst, genom sprickbildning och vittring uppkommet material medfördes av isen, vilken likt ett grovt sandpapper gled fram över berggrunden. SvKryssKlÅ 1935, s. 181.
Ssgr: SANDPAPPERS-BAND. (i fackspr.) ändlöst, med sandpapper klätt band (i putsmaskin). HufvudkatalSonesson 1920, 2: 97.
-BIT. Östergren (1937).
-FIL. (i fackspr.) med sandpapper klädd (nagel)-fil. Söderberg Skönhetsv. 57 (1918).
-MASKIN. (numera föga br.) = -putsmaskin. 2UB 8: 28 (1900).
-PUTSMASKIN~102, äv. ~200. (numera bl. mera tillf.) maskin för putsning av trä, vars verksamma del utgöres av ändlöst band (jfr -band) l. trumma l. vibrerande skiva beklätt (beklädd) med sandpapper, bandslipmaskin. HantvB I. 2: 56 (1934).
-REM. (i fackspr.) = -band. HufvudkatalSonesson 1920, 6: 15.
-RÖST. (tillf.) ss. beteckning för hes o. sträv röst; jfr sandpapper slutet. (Jazzmusikern Louis Armstrong) sjöng .. med sin .. sandpappersröst. GbgP 1947, nr 334, s. 10.
-SKIVA, r. l. f. med sandpapper klädd pappskiva använd vid putsning. Key Amatörbokb. 57 (1922).
Avledn.: SANDPAPPERA l. SANDPAPPERERA, v., -ing; -are (Ericsson). (-pappera 19231927. -papperera 1927) [jfr t. sandpapieren] (numera föga br.) = sandpappra. Jag lyckades få en veckas arbete i pianofabriken såsom sandpapperare. Ericsson Hundl. 216 (1923). SvSkoT 1927, s. 57.
SANDPAPPRA, v., -ing; -are (mera tillf.). (i sht i fackspr.) putsa l. polera l. gnida (ngt) med sandpapper; jfr sandpappera. Han skulle bara .. sandpappra strängarna (på pianot) en smula, så att di inte .. skar sig i falsetten. SD(L) 1905, nr 21, s. 7. När motorbåten .. kom och hämtade honom, var .. jullen skrapad och sandpapprad. GbgP 1953, nr 112, s. 10.

 

Spalt S 1035 band 24, 1965

Webbansvarig