Publicerad 1964   Lämna synpunkter
SAMT sam4t, adv.1
Ordformer
(sampt 15551667. samt 1555 osv.)
Etymologi
[fsv. samt (i uttr. iämt ok samt); jfr nor. dial. samt o. fvn. í samt, oavbrutet, i ett sammanhang; till SAM, adj. — Jfr SAMT, adv.2]
1) i uttr. jämt och samt o. d., se JÄMT, adv.2 b.
2) [efter motsv. anv. i fvn.] (†) övergående i substantivisk anv., i uttr. i samt, i ett sammanhang, i rad. Helge sade: Hos dig wil jag liggia, och så gjorde de tre nätter i samt. Björner Thor 29 (1737; fvn. orig.: i samt).

 

Spalt S 887 band 24, 1964

Webbansvarig