Publicerad 1964   Lämna synpunkter
SAM- ssgr (forts.):
(1 b, 4) SAM-SAMKE. (-sancke) (†) om samling av mjölkprodukter från flera gårdar. NVedboDomb. Vårt. 1754, § 33.

 

Spalt S 870 band 24, 1964

Webbansvarig