Publicerad 1964   Lämna synpunkter
SAM- ssgr (forts.):
(8) SAM-RÖRELSE. (i fackspr., numera föga br.) oavsiktlig rörelse som av en muskel l. dyl. utföres samtidigt med en avsiktlig rörelse, medrörelse. Hartelius Sjukgymn. 8 (1870). Cannelin (1939).
(2 a) -RÖRING. [jfr nor. samrøring] (numera bl. tillf.) = samröre 2. Erfarenheten från den samröring med Norge, som så länge till vårt lands skada egt rum på det kommersiella området, borde väl varit lärorik nog. Ljungberg DiplAngeläg. 193 (1891). Vår tid har öfvervunnit den gamla internationella principen, afstängningens, men den har icke satt den fulla samröringens motsatta ensidighet i stället. Kjellén SvGeogr. 123 (1900). särsk. i uttr. samröring av ngt och ngt, = samröre 2 b. TT 1899, Byggn. s. 104.
Ssg (†): samrörings-flagga, r. l. f. om flagga med unionsmärke. I fall att ett land skall en flagga ha — / är det nog ej med egna märket och färgen? / Böra fria folk samröringsflaggor fördra? Bonggren Förstl. 84 (1882).

 

Spalt S 863 band 24, 1964

Webbansvarig