Publicerad 1964   Lämna synpunkter
SAM- ssgr (forts.):
(2) SAM-POLYMERISAT ~pol1y-me1risa2t, äv. ~pω-, l. -mer1-, n.; best. -et; pl. =. [jfr t. kopolymerisat, mischpolymerisat; senare ssgsleden till polymerisera] kem. ämne som bildats gm sampolymerisation. Plaster .. (bl. a.) Pevikon S Sampolymerisat av vinylklorid och vinylacetat. Dædalus 1949, Annons. s. 12.
(2) -POLYMERISATION. [jfr t. kopolymerisation, mischpolymerisation, eng. copolymerisation] kem. (framställning av ett ämne gm) polymerisation av två (l. flera) samverkande ämnen. TNCPubl. 14: 84 (1951).
(5) -PRAT. (numera föga br.) samtal, samspråk; diskussion. Tillåtelse för alla stånden att komma i samprat på riddarhuset. JGRichert (1857) hos Warburg Richert 2: 353. Ifrån salen hör jag .. / .. skratt och samprat. Wennerberg 1: 39 (1881). Ekhammar Odal 189 (1930).
(3, 6) -PRENUMERATION. prenumeration på flera tidningar från samma förlag samtidigt. Vid samprenumeration beviljas en extra rabatt av 10% SvD(A) 1932, nr 345, s. 10.
-PRODUKTION. om produktion vari flera parter deltaga gemensamt o. som innebär ett samarbete; gemensam produktion. Den fransk-italienska samproduktionen (av film) har hittills givit jämmerliga resultat. BonnierLM 1954, s. 322. särsk. (numera bl. mera tillf.) om produktion som sker i offentlig (statlig l. kommunal) l. kooperativ regi l. anda; motsatt: produktion som sker i privat regi. Socialisterna stödja påståendet om .. samproduktionens öfverlägsenhet öfver den privata på följande tvenne fakta (osv.). Fahlbeck Stånd 138 (1892). Vatten, belysning och värme .. tillhandahålla .. (städerna) genom offentlig samproduktion sina invånare. Därs. 174. —
-PROTEKTORAT. i sht statsv. gemensamt protektorat (se d. o. 2). SD 1900, nr 244, s. 3.

 

Spalt S 854 band 24, 1964

Webbansvarig