Publicerad 1964   Lämna synpunkter
SAM- ssgr (forts.):
(2) SAM-PENSION. (i fackspr.) pension som ngn uppbär från flera håll men som sammanföres vid utbetalningen. DN(A) 1949, nr 291, s. 14.
(4 b) -PERIOD. (i fackspr.) om tidsperiod varunder folk l. folkstammar ha gemensamt språk l. gemensam kultur. Den ariska samperioden. IllRelH 226 (1924).
(2) -PERSONLIGHET. (†) identitet. För att styrka sin sampersonlighet med någon af de bland hedningarne namnfräjdade sibyllorna, inblandar .. (sierskan i Sibyllinska böckerna) i sin sång äldre sibyllinska utsagor. Rydberg Myt. 2: 561 (1889).

 

Spalt S 853 band 24, 1964

Webbansvarig