Publicerad 1964   Lämna synpunkter
SAMMELSURIUM sam1elsɯ4rium, äv. 10302 (sammelsu´rium Weste, -súriumm Dalin), förr äv. SAMSURIUM, n.; best. -iet; pl. -ier.
Ordformer
(sam- 1809. samel- 18031862. sammel- 1718 osv. -surium 1718 osv. -surjum 1795)
Etymologi
[jfr d. sammensurium, sammelsurium; av t. l. lt. sammelsurium, skämtsam latinisering av lt. sammelsur, vidrig maträtt med olika ingredienser (urspr. om sur rätt av samlade matrester), av sammeln, samla (av mlt. samelen, se SAMLA), o. en ss. senare led i ssgr som beteckna sura maträtter förekommande substantivering av n. sg. av sur, sur (se SUR)]
(i sht vard.) om röra l. blandning av olikartade beståndsdelar (vanl. med tanke på att dessa icke passa ihop med varandra o. icke bilda ett harmoniskt helt); mischmasch; virrvarr; äv. oeg. l. mer l. mindre bildl., särsk. dels om förvirrad blandning av företeelser l. händelser o. d., dels om oredigt tillstånd l. oordning; förr äv. om handlingen att blanda samman olikartade företeelser. Thet skulle fuller ingen troo, at någon .. gör ett sådant skadeligt Sammelsurium uthi sin kropp (dvs. att han dricker vatten från olika surbrunnar samma år). Lindestolpe SuurbrFr. 32 (1718). Menniskior, hwilke .. ey wetta uthaf thet Sammelsurium och sammanblandning, som här i Stockholm sker, af allehanda språk. Dens. Skörb. 55 (1721). (På marknadsplatsen i Novgorod) såg jag ett sammelsurium af dyrbarheter och lappri. AvHauswolff (1808) hos Bååth-Holmberg FlickDagb. 134. Det samsurium vari mina böcker kommit. Wedberg 1HD 398 (i handl. fr. 1809). Der var ett sådant sammelsurium af komiska händelser att man skulle behöfva många ark att beskrifva dem. 2MoB 1: 70 (1813). Ett hopgyttrat sammelsurium av upplagsskjul, verkstäder och andra fallfärdiga kåkar. SvD(A) 1931, nr 286, s. 8. — särsk.
a) om maträtt l. dryck som utgör en blandning av olika ingredienser. En rätt som var ett sammelsurium af fisk, kött, ägg &c. Weste FörslSAOB (c. 1815). Om man efterser hwilket sammelsurium som af sådana Caffemadamer utbjudes till Allmänheten under namn af Caffe, Win, m. m. VexjöBl. 1842, nr 38, s. 2. Sedan man, dagen derefter (dvs. efter bröllopet), förtärt så kalladt sammelsurium, ”som, vid god tillgång på vått, smakar rätt bra”, ställes (osv.). Dybeck Runa 1842—43, 4: 61 (från Uppl.).
b) om skriftlig l. muntlig framställning som är oredig l. där olikartade företeelser behandlas huller om buller; förr äv. (utan nedsättande innebörd) ss. benämning på bokverk innehållande en samling av smärre litterära arbeten. Holbergs Epistlar .. äro ett swagt sammelsurium af nytt och gammalt. 2Saml. 1: 81 (1766). Sammelsurium af allahanda småsaker. Historietter, versar, anecdoter, bon mots, etc. Första häftet. Brisman (1783; boktitel). Förlåt, kära Du, allt det samelsurium jag hoprafsat. Tegnér (WB) 1: 301 (1803). Hela hans tal var .. endast ett sammelsurium. Bondeson Chronsch. 1: 175 (1897). (Olaus Magnus’ kapitel) Om goternas alfabet är ett sammelsurium av excerpter. Fatab. 1946, s. 132. jfr: Sammelsurium Historicum. Wessman (1753; titel på handskrift innehållande anteckningar rörande historia).
c) i utvidgad anv., om samling av olikartade personer (som icke passa ihop med varandra o. icke bilda ett harmoniskt helt). En tribadförening, ett sammelsurium af massöser och skaldinnor. Engström Äfv. 71 (1908). (I Indien) existerar ju inte en indisk nationalitet utan ett konglomerat av nationaliteter och religioner. .. Hur stor procent av detta sammelsurium är det som vill ha självstyre? Hellström Kärlek 480 (1942).
Avledn.: SAMMELSURIG, adj. (tillf.) som är ett sammelsurium, oredig, virrig. (Teatern) började kostymrepetera i måndags och det hela verkade då precis så sammelsurigt som det bör göra för att premiären skall bli all right. GbgAP 1951, nr 223, s. 3.
SAMMELSURISK, adj. [jfr d. sammensurisk] (†) = sammelsurig. Sammelsuriska flygskrifter och ströblad. Atterbom PhilH 377 (1835). Jag .. sökte reda mina sammelsuriska minnen från gårdagen, och upkasta nya planer för .. framtiden. Topelius Dagb. 4: 15 (1839).

 

Spalt S 821 band 24, 1964

Webbansvarig