Publicerad 1964   Lämna synpunkter
SAMMALUNDA sam3a~lun2da, förr äv. SAMMALUND l. SAMMALUNDO l. SAMMELUNDA, adv.
Ordformer
(sama- 1681. samma- 1526 osv. samme- 1524c. 1635. -lund 15261745 (i rimställning). -lunda 1524 osv. -lunde 15591601. -lundo 1744)
Etymologi
[fsv. samulund, sama lund m. m.; jfr fd. samæ lund, dan. o. nor. sammelunde, fvn. sǫmu lund; av SAMME o. LUND, sbst.2 (jfr -LUNDA)]
(ngt ålderdomligt)
1) = SAMMALEDES 1; äv. med hänvisning till efterföljande bestämning, i förb. sammalunda som, på samma sätt som. (För fyrkar) skal .. (myntmästarens) løøn .. wara sammelwndha som paa ortugener. G1R 1: 206 (1524). Then ther twå kiortlar hafuer han geffue then som ingen haffuer, och then ther maat haffuer göra (sannol. tryckfel för göre) sammalund. Luk. 3: 11 (NT 1526). Messenius .. begynthe till att skälla .. (J. Rudbeckius) för asino, bestia, slingel och många andra försmädeliga ordh, spottadhe och skrijadhe i vädrett. Sammalunda giorde och hans discipler. OxBr. 12: 5 (1613). Sådan utgång hafva .. anfall mot regeringen hitintills fått. Sammalunda kunna de ock hädanefter aflöpa. Livijn 2: 272 (1834). Om vi icke stena .. (äktenskapsbryterskan), så varder man troende att vi ock hava syndat sammalunda som hon, och då varda vi icke mera hedrade bland folket såsom tillförene. Lindström Vindsröjn. 9 (1939). Det är verkligen väl att ni jurister börjat straffriförklara brottslingar. Jag hoppas Gud vill göra sammalunda med alla människor. Hedberg DockDans. 312 (1955). jfr (†): Som j welen ath menniskionar skula göra idher, görer och j them sammalunda. Luk. 6: 31 (NT 1526).
2) [eg. specialanv. av 1] = SAMMALEDES 2. Luk. 22: 20 (NT 1526). Teliarne Multipliceras med hwarandre sammalunde och Nempnarne. Dahlin MatVetH 65 (i handl. fr. 1601). Tu äst min Gudh och Herre, / Min tröstare sammalundh. Gevaliensis Dav. F 5 b (1604); jfr Ps. 1695, 373: 6. Frågade Herr Biskopen Capellanerne hwad böcker the hafwa at följa .. til sine predikningar… Frågades sammalunda hwad biblar the bruka? KulturbVg. 3: 179 (1710). Dessa församlingar (borde) lämna alla utanförstående i fred, och sammalunda andra församlingar. Nordenstreng Magnússon Borg. 112 (1921).
3) (†) ss. bestämning till adj.: i samma grad, lika. Itt helt staffrwm weedh skall wara iiiɉ [3 1/2] alen breeth och sammalunda högtt. G1R 7: 139 (1530).

 

Spalt S 577 band 24, 1964

Webbansvarig