Publicerad 1964   Lämna synpunkter
SAMMALEDES sam3a~le2des, förr äv. SAMMALED l. SAMMULEDES l. SAMMELEDES l. SAMLEDES l. SAMMANLEDES, adv.
Ordformer
(sam- c. 1690 (i vers). sama- 15251681. same- 15561561. samm- 1747. samma- 1523 osv. samman- 16601726. samme- 15251590. sammu- 1619. -led 1601 (i rimställning)1651. -ledes 1526 osv. -ledis 15231590. -leds (-z) 15651889 (i rimställning). -les 1715. -lidz 1601 (i rimställning))
Etymologi
[fsv. samuleþis, samuleþ, samuledz, samaledhes, samledh m. fl. former; jfr fd. sam(m)eledes, sameledh m. m. (ä. d. sammeledes); av SAMME o. -LEDES (resp. LED, sbst.2); formen sammanledes beror på anslutning till SAMMAN]
(ngt ålderdomligt)
1) betecknande identitet med tidigare omnämnt (handlings)sätt o. d.: på samma sätt; äv. ss. predikativ, övergående i adjektivisk anv., liktydigt med: likadan o. d.; äv. med hänvisning till efterföljande bestämning, i förb. sammaledes som, på samma sätt som; jfr SAMMALUNDA 1. Gack och göör tw sammaledes. Luk. 10: 37 (NT 1526; Bib. 1917: sammalunda). Högra flygelen tog efter midnatten marchen i twänne Colonner på wänstra handen af Infanteriet, och wänstra flygelen sammaledes i 2 Colonner på wänstra handen om högra flygelen. HC11H 1: 101 (1677); jfr 2. (Ändelsen) Ain. (i franskan) Lyder sammaledes som ein. SwFrOrdeB 143 (1703). Så lätt, så fritt se fjäriln förs, / Min smak är sammaledes. / Jag byter om också. Remmer Turk. 9 (1824). Anders P. Så ung! och redan — så gammal … Gustaf E. Och förståndig. Gack du och var sammaledes! Strindberg SRidd. 21 (1908). Ordet lärde full frälsning från synd, och hon hade själv erfarit sammaledes i sitt hjärta. Petri Ouchterlony 78 (1924). Där (i utskottet) .. fanns Örne .., Möller, som talade om regeringsförslagets fördelar, jag själv, som gjorde sammaledes. Wigforss Minn. 2: 146 (1951). — särsk. i svar på lyckönskan l. välgångsönskan o. d.: (jag önskar l. säger) detsamma. Gott nytt år! — Tack, sammaledes. Östergren (1937).
2) [eg. specialanv. av 1] betecknande att ngt nytt tillkommer för vilket i ett l. annat avseende gäller detsamma som för ngt tidigare omnämnt o. d.: likaså, likaledes; även, också (efter nekad sats: icke heller); jfr SAMMALUNDA 2. G1R 1: 56 (1523). Thå kom Jesus och toogh brödhet, och gaff them, och fisken sammaledes. Joh. 21: 13 (NT 1526). (Danskarnas) RiksAmiral blef ihjelskuten: sammaledes Vice Amiralen Ulfeldt. Brahe Tb. 64 (c. 1660). Den 27 war Hennes K M Enke-Drånningen och Hans K M .. och åthe aftonmåltidh uppå Carelberg. Den 28 sammaledhes. HT 1951, s. 400 (1696). Friarens .. (släkt o. vänner) förse sig med brännvin, hvarmed de tractera flickans föräldrar och anförvandter samt under tiden andraga sitt ärende. Friaren säger vanligen icke ett ord, och sammaledes den blifvande fästmön. Læstadius 1Journ. 159 (1831). I dörren sparkade han stöflarna af sig, sammaledes byxorna, och (osv.). Zilliacus Hågk. 12 (1899). Nya fotografiapparater inköptes och avprovades, sammaledes gevär och ammunition. Klinckowström Minn. 1: 222 (1933).

 

Spalt S 576 band 24, 1964

Webbansvarig