Publicerad 1964   Lämna synpunkter
SAM- ssgr (forts.):
(1 a) SAM-LIGGA, -ning (Ekblad); -are (Ekblad). (numera föga br.) idka samlag (se d. o. 1); jfr samman-ligga. Ekblad 75 (1764). Strindberg Brev 7: 274 (1889).
(7) -LIK, adj. (†) alldeles lik(adan); ss. adv.: på samma sätt, överensstämmande. Samlijkt kläde. Murenius AV 172 (1648). Swedberg Schibb. e 2 b (1716: samlikt, ss. adv.). Ekblad 261 (1764).
(7) -LIKA, adj. oböjl. (†) alldeles lika. Å samlika wijsz. JRudhelius (1662) i 2Saml. 35: 218.
(2) -LIKNELSE. (†) om var o. en av flera likheter i förhållande till en l. flera av de övriga. Möller (1807).

 

Spalt S 571 band 24, 1964

Webbansvarig