Publicerad 1964   Lämna synpunkter
SAM- ssgr (forts.):
(1 b, 2) SAM-LASTA, -ning. lasta (ngt) tillsammans; särsk. (i sht handel.): lasta (olika ägares varor) tillsammans så att transportkostnaden blir lägre (i sht gm taxereduktion vid transport i form av vagnslaster på järnväg); i sht dels i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv., dels ss. vbalsbst. -ning. Samlastade varor. BestämmHandSpannm. 1906, s. 8. UNT 1932, nr 11055, s. 4 (vbalsbst.). Vid transport av livsmedel (iakttages, att) grupp samlastar havre och bröd på sådant sätt, att lastförmågan uttages. TrängRegl. 1940, s. 372.
Ssgr (handel.): samlastnings-bestämmelse. bestämmelse om samlastning. UNT 1932, nr 11055, s. 4.
-företag. företag som sammanför olika ägares varor o. ombesörjer att de transporteras samlastade (i vagnslaster på järnväg). UNT 1930, nr 10632, s. 6.
-geschäft. (tillf.) geschäft som går ut på att förtjäna pengar gm att ombesörja samlastning. UNT 1930, nr 10626, s. 1.
-gods. gods som transporteras samlastat. UNT 1930, nr 10632, s. 6.
-LASTARE. [till -lasta] (mera tillf.) handel. person som driver ett samlastningsföretag. UNT 1930, nr 10632, s. 6.

 

Spalt S 570 band 24, 1964

Webbansvarig