Publicerad 1964   Lämna synpunkter
SAM- ssgr (forts.):
(7 slutet) SAM-JAGAD, p. adj. jäg. om jägare l. hund i förhållande till en l. flera andra jägare l. hundar: som gm övning tillsammans uppnått en av väl överenstämmande åtgärder o. d. kännetecknad färdighet i jakt. Sparre LjugJ 29 (1921; i pl., om stövare). Jakten 221 (1951; i pl., om jägare).
(4, 7 slutet) -JAGANDE, p. adj. jäg. om hund i förhållande till en l. flera andra hundar: som jagar tillsammans; äv.: samjagad. Samzelius SkogJägarl. 162 (1894). Det kräver .. mycket arbete och framför allt tid att jaga in ett koppel så att hundarna blir verkligt samjagande. Jakten 100 (1951).
-JORDBRUK~02, äv. ~20. jordbruk som bedrives av två l. flera gemensamt; kollektivjordbruk. (Åhrén o.) Åkesson Bost. 29 (1944).
(9) -JÄMNINGE. (†) like, jämlike. Kongen wart glad wid de hwassa ögon, som swännen hade .. och sade, at han ei månde få sin jämnlike eller samjämninge. Björner Vols. 33 (1737; fvn. orig.: sagde hann ongvum munde likann verda edur samjafnann).

 

Spalt S 516 band 24, 1964

Webbansvarig