Publicerad 1964   Lämna synpunkter
SAMIEL l. SAMIELI l. SEMIEL, r. l. m.
Ordformer
(samiel (-iël) 18251871. samyel 1787. sam-yeli 1871. semyel 1789)
Etymologi
[jfr t. samiel, sam-yeli, eng. samiel, sameyel, fr. samiel; av turk. samyeli, av sam, samum (se SAMUM), o. yel, vind]
(†) samum. Ödmann Niebuhr 276 (1787). Dalin (1871).

 

Spalt S 515 band 24, 1964

Webbansvarig