Publicerad 1964   Lämna synpunkter
SAM- ssgr (forts.):
SAM-EFFEKT. (numera bl. tillf.) konst. effekt som uppstår ss. resultat av samverkan mellan två l. flera olika uttrycksfaktorer. En intressant sameffekt af skulptural och arkitektonisk konst. MeddSlöjdF 1899, 2: 21.
-EGEN. (i vitter stil, mera tillf.) om egenskap o. d.: som är ett gemensamt kännetecken l. en gemensam egenhet (för två l. flera personer). Spångberg APossePAHansson 244 (1936).
-EGENDOM~002, äv. ~200.
1) abstr., motsv. egendom I 1.
a) i sht jur. gemensamt ägande, gemensam äganderätt. Schrevelius CivR 2: 16 (1847).
2) konkret, motsv. egendom I 2.
a) i sht jur. egendom som äges av två l. flera gemensamt. Hedén SocialdemFramt. 7 (1908).
b) oeg. l. bildl. Celander NordJul 1: 362 (1928).
Ssgr (numera bl. tillf., jur.): samegendoms-förhållande. till -egendom 1 a, om förhållandet att två l. flera äga ngt gemensamt. BtRiksdP 1904, I. 1: nr 86, s. 66.
-rätt, r. l. m. till -egendom 1 a, 2 a: äganderätt till ngt som äges gemensamt av två l. flera. Olivecrona LagbGift. 125 (1851).

 

Spalt S 450 band 24, 1964

Webbansvarig