Publicerad 1964   Lämna synpunkter
SAME sa4me, m.; best. -en; pl. -er; förr äv. SAMIER, sbst.1, m.; anträffat bl. i pl. =. Anm. I sht förr användes äv. den lap. pl.-formen sameh dels ss. pl. (äv. i best. anv. utan slutartikel), dels ss. förled i vissa ssgr. Vi sameh. SamefolkTidn. 1918, s. 1. Samehfolket. Därs. 1919, s. 9; jfr SAME-FOLK(ET). Samehpojkar. Därs. 23; jfr SAME-POJKE. Det är .. en sak, som turisterna ofta lägga märke till, nämligen sameh’s misstänksamhet. Västerb. 1923, s. 108. SvSamefolkALandsmöte 1937, s. 23.
Ordformer
(same 1852 (: Samer, pl.) osv. samier 1839 (: Samierne, pl. best.))
Etymologi
[jfr nor. same; av lap. same, sapme, sabme (pl. sameh, samek)]
lapp (se LAPP, sbst.1 1). Almqvist MennSaga 87 (1839). Lapparne kalla sig sjelfve Samer. Agardh (o. Ljungberg) I. 1: 36 (1852). En mängd för samerna och renskötseln betydelsefulla ärenden. UNT 1935, nr 46, s. 5.
Anm. Samerna själva föredra ordet same framför ordet lapp. Under senare år har användningen av ordet same ökat märkbart (i sht i tidningsspr.). De flesta av de ssgr som anförts under LAPP, sbst.1, o. hänförts till bet. 1 hos d. o. ha motsvarigheter med same ss. förled; nedan har endast ett urval anförts.
Ssgr (jfr anm. ovan): SAME-ALLMÄNNING~020. område (ovan odlingsgränsen) som är avsett att begagnas av samerna ss. renbetesmark. DN(A) 1963, nr 130, s. 2.
-FLICKA, f. SamefolkTidn. 1919, s. 9.
-FOLK(ET). Samzelius SkogFjäll. 4 (1905).
-FÖRENING. förening av samer (som arbetar för att tillvarata gemensamma intressen). SamefolkTidn. 1918, s. 2.
-HAVRE. lant. en gm förädling framställd, tidigt mognande svarthavresort som företrädesvis odlas i övre Norrl. UtsädT 1943, s. 48.
-KONFERENS. konferens varvid samer konferera, konferens varvid frågor som beröra samerna diskuteras. TurÅ 1954, s. 261.
-LANDSMÖTE~020. landsmöte (se d. o. 2) varvid landets samer sammankomma för att diskutera frågor av gemensamt intresse; jfr -riksdag. SvSamefolkALandsmöte 1937, s. 234.
-OMBUDSMAN~102, äv. ~200. av de svenska samerna anställd ombudsman. SvD(A) 1962, nr 65, s. 12.
-RIKSDAG~20, äv. ~20. om samelandsmöte. DN(A) 1937, nr 271, s. 18.
-RÅD(ET). i uttr. nordiska samerådet, 1956 inrättat samarbetsorgan mellan Finl., Norge o. Sv. med uppgift att handlägga frågor rörande samer. SamefolkTidn. 1956, nr 3, s. 4.
-SPRÅK. lapska. SD 25/5 1919, Söndagsbil. s. 6.
Avledn.: SAMISK, adj.1 [jfr nor. samisk] som utgör l. tillhör l. har avseende på l. utmärker samerna l. deras språk; som är same; lapsk. Karlfeldt FlBell. 12 (1918). Samiska prästmän. GHT 1938, nr 17 A, s. 21.
SAMISKA, r. l. f. om det språk som talas av samerna, lapska. Översättning från norska till samiska. SamefolkTidn. 1935, s. 31.

 

Spalt S 449 band 24, 1964

Webbansvarig