Publicerad 1964   Lämna synpunkter
SAM- ssgr (forts.):
SAM-ANNONSERING.
1) till 4: annonsering som bekostas gemensamt av två l. flera företag o. d. BonnierLM 1954, s. 615.
2) till 7: annonsering varvid likalydande annonser (mot rabatterat pris) införas i skilda tidningar som tillhöra samma koncern. Annonstaxa 1930, s. 10.
-ANSVAR~02, äv. ~20. gemensamt ansvar. Key Lifsl. 3: 389 (1906).
-ANSVARIG~020. [jfr -ansvar] om person: som delar ansvaret (för ngt med en l. flera andra); i sht i pl.; äv. substantiverat. En av de solidariskt samansvarige Hernberg Rättsh. 289 (1922).
-ANSVARIGHET~0102, äv. ~0200. [jfr -ansvarig] = -ansvar. Rydberg KultFörel. 2: 70 (1885).

 

Spalt S 427 band 24, 1964

Webbansvarig