Publicerad 1963   Lämna synpunkter
SALICYL sal1isy4l, r. l. m.; best. -en.
Etymologi
[jfr t. salizyl, eng. salicyl; av fr. salicyle, till lat. salix, sälg (se SALICIN), med den i benämningar på radikaler vanliga ändelsen -yl (jfr ETYL, METYL); salicylaldehyd o. salicylsyra ha framställts ur salicin]
i sht kem. radikal som ingår i o. är utmärkande för bl. a. salicylaldehyd o. salicylsyra (numera ss. enkelt ord vanl. om radikalen HOC6H4); äv. (nästan bl. ss. förled i ssgr) elliptiskt för: salicylsyra. Salicin .. (kan uppfattas ss.) oxiden af en sammansatt radikal C14H18, som, i fall dessa åsigter låta bekräfta sig, då med skäl bär namnet salicyl. Berzelius ÅrsbVetA 1843, s. 368. KatalÅhlénHolm 1910—11, s. 84 (om salicylsyra). jfr: Den febernedsättande .. salicylsyran innehålles .. i smärre mängder i bl. a. sälgbark (sälg på latin salix, varav namnet salicyl). Söderström LäkKvacksalv. 53 (1926).
Ssgr (i sht i fackspr.): SALICYL-ALDEHYD. [jfr t. salizylaldehyd, eng. salicylaldehyde] kem. (bl. a. inom parfymindustrien använd) aldehyd (HOC6H4CHO) som kan framställas ur salicin o. som i naturen förekommer ss. en väldoftande olja i vissa spireaarter (t. ex. älggräs), ortooxibensaldehyd; jfr -syrlighet. Keyser Kemien 3: 287 (1876). Kjellin (1927).
-ALKOHOL~002, äv. ~200. [jfr t. salizylalkohol, eng. salicylalcohol] kem. alkohol (HOC6H4CH2OH) som gm hydrolys utvinnes ur salicin (o. varur gm oxidation salicylsyra framställes), saligenin. Widman OrgKemi 107 (1895).
-AMID. [jfr t. salizylamid, eng. salicylamide] kem. amid (HOC6H4CONH2) bildad till radikalen salicyl o. använd bl. a. ss. medel mot ledgångsreumatism. SFS 1913, s. 1066.
-BOMULL~02 l. ~20. (vid sårbehandling o. d. använd) bomull preparerad med salicylsyra; jfr -vadd. Kjellin (1927).
-KOLLODIUM. [jfr t. salizylkollodium] salicylsyrekollodium. Holm AlltFläck. 88 (1946).
-LÖSNING. salicylsyrelösning. Ramsay Barnaår 8: 32 (1907).
-PAPPER. [jfr t. salizylpapier] (för konservering använt antiseptiskt) papper impregnerat med salicylsyra (jämte glaubersalt o. borax). 2UB 8: 153 (1900).
-PLÅSTER. salicylsyreplåster. Asplund Hud. 47 (1924).
-PREPARAT. [jfr t. salizylpräparat] salicylsyrepreparat. 2NF 24: 467 (1916).
-PULVER. salicylsyrepulver. KatalÅhlénHolm 1910—11, s. 84.
-STRÖPULVER~020. [jfr t. salizylstreupulver] salicylsyreströpulver. Holm AlltFläck. 87 (1946).
-SYRA, se d. o. —
-SYRAD, p. adj. [jfr salicylsyra] (numera mindre br.) kem. ingående i salt l. ester av salicylsyra. Keyser Kemien 3: 286 (1876). 2SvUppslB 25: 88 (1953).
-SYRLIGHET~002, äv. ~200. (numera knappast br.) kem. = -aldehyd. Almström KemTekn. 2: 429 (1845). 2NF 24: 466 (1916).
-TALG. [jfr t. salizyltalg] (bl. a. ss. medel mot skavsår använd) talg sammansmält med salicylsyra. Henrikson Jazzrytm 69 (1927).
-TVÅL. [jfr t. salizylseife] salicylsyretvål. SAOL (1900).
-VADD. [jfr t. salizylwatte] vadd impregnerad med salicylsyra; jfr -bomull. 2NF 31: 244 (1920).

 

Spalt S 264 band 24, 1963

Webbansvarig