Publicerad 1963   Lämna synpunkter
SALFEMISK salfe4misk, adj.
Etymologi
[jfr t. salfemisch; bildat av sal- i SALISK, adj.4, o. FEMISK]
miner. om mineral l. bergart o. d.: som utgör en mellanform mellan saliska o. femiska mineral osv. Man plägar benämna .. bergarterna saliska, salfemiska och femiska allt efter proportionen av de i dem ingående saliska och femiska mineralen. Ramsay GeolGr. 105 (1909). 2NF 35: 767 (1923).

 

Spalt S 264 band 24, 1963

Webbansvarig