Publicerad 1963   Lämna synpunkter
SALESIAN sal1esia4n, äv. 0104, m.||(ig.); best. -en; pl. -er; l. (nästan bl. ss. förled i ssgr) SALESIANER a4ner, m.||(ig.); best. -n; pl. =.
Ordformer
(-aner, pl. 1913 osv. -aner- i ssgr 1837 (Salesianer-Nunnor, pl.) osv.)
Etymologi
[jfr t. salesianer, pl., eng. salesian, fr. salésiens, pl., it. salesiano, m., salesiana, f., till namnet på den katolske teologen o. mystikern François de Sales († 1622)]
medlem av ngn av de romersk-katolska sammanslutningar som äro knutna till den franske teologen François de Sales’ namn; vanl. om medlem av en år 1859 av italienaren G. Bosco stiftad o. 1874 slutgiltigt stadfäst kongregation (Societas S. Francisci Salesii, ”den helige François de Sales’ sällskap”), med uppgift att bl. a. bedriva uppfostringsarbete bland manlig ungdom; i sht i pl. 2NF 18: 1347 (1913). 2SvUppslB (1953).
Ssgr: SALESIAN- l. (vanl.) SALESIANER-MISSION. Skottsberg Båtf. 347 (1909; om sydamerikanska förh.).
-NUNNA. salesianerinna, visitantinna. ConvLex. 7: 1082 (1837).
-PRÄST. Skottsberg Båtf. 41 (1909; om sydamerikanska förh.).

 

Spalt S 263 band 24, 1963

Webbansvarig