Publicerad 1963   Lämna synpunkter
SALAM sala4m, n. (CVAStrandberg osv.) l. r. l. m. (Dalin osv.); best. (tillf.) -et resp. -en; pl. (mera tillf.) = l. -s (Montgomery Kipling osv.).
Ordformer
(salaam 18911959. salam 1871 osv. salem 18551904)
Etymologi
[jfr t. o. eng. sala(a)m, salem, fr. salam; av arab. salām, välbefinnande, hälsa, frid (ingående i hälsningsformler). — Jfr SELAM]
1) muhammedanskt hälsningsord; handlingen att uttala hälsning vari detta hälsningsord ingår (o. utföra vissa därmed regelbundet förenade åtbörder), (vördnadsfull o. ceremoniell) muhammedansk hälsning; äv. allmännare, om (vördnadsfull o. ceremoniell) hälsning; äv. i utvidgad anv., om muhammedansk ceremoni varigm ngn hyllas; jfr SELAM. ”Hollah! Hvem der?” — ”Mitt salem ger / Till känna en af moslems lära”. CVAStrandberg 3: 20 (1855). Ram Dass, framför mina salaams till sahib och säg honom, att (osv.). Montgomery Kipling 1: 253 (1891). Han gjorde en allvarsam salaam inför mrs Langtrey. Serner YussufKh. 272 (1916). Innan vi lämnade Téhéran fingo vi vara med om en s. k. ”salaam” för chahen. Nyström Pers. 31 (1925). Östergren (1937).
2) [eg. om en ss. hälsning översänd bukett av blommor ordnade så att de uttrycka tankar l. känslor] (†) blomsterspråk (se d. o. 2); jfr SELAM. Ekbohrn (1868, 1904). Dalin (1871).
Ssg (till 1): SALAM-KRAMP. [jfr t. salaamkrämpfe, pl., eng. salaam convulsion, salaam spasm] med. sjukdom uppträdande hos späda barn o. åtföljd av anfall vid vilka den sjuke gör krampartade nickningar, nickningskramp. Hygiea 1912, s. 685.
Avledn.: SALAMA, v. [jfr eng. salaam] (om muhammedanska förh., mera tillf.) till 1: hälsa (vördnadsfullt) gm att uttala hälsning vari ordet ”salam” ingår (o. utföra vissa därmed regelbundet förenade åtbörder); äv. med obj. betecknande föremålet för hälsningen. Infödingarna .. salaamade med iögonfallande artighet våra hårdt frestade bilar. Wilhelm SolLys. 262 (1913). GHT 1954, nr 222 B, s. 1.

 

Spalt S 253 band 24, 1963

Webbansvarig