Publicerad 1963   Lämna synpunkter
SALAHYBBIKA sa1lahyb4ika l. SALAHYBIKA sa1lahy4bika (salahy`bicka Dalin), r. l. f.; best. (tillf.) -an; äv. (numera knappast br.) SALAHYPKEN sa1lahyp4ken, n.
Ordformer
(-hybika (-ca) 1858 osv. -hypken 18391899)
Etymologi
(förr) = HYBBIKA; jfr SALA, v.3 3. Salahypken .. kallades fordom Hypken. HbiblSällsk. 1: 340 (1839). Nils .. bjöds .. af kamraterna på ett parti salahybika, ett slags kortraffel, mycket vanligt bland den lägre folkklassen. Blanche Bild. 1: 127 (1863). Cannelin (1921).

 

Spalt S 253 band 24, 1963

Webbansvarig