Publicerad 1963   Lämna synpunkter
SALADJÄR sal1adjä4r l. 4r, äv. (numera föga br.) SALADIÄR sal1adiä4r l. -jä4r l. salad14r l. 4r, r. l. m. l. f.; best. -en, äv. -n; pl. -er.
Ordformer
(salad- 1735 osv. salat- 1841. salda- 1767 (: saldagerer, pl.). sallad- 17571932. -gerer, pl. 1767 (: saldagerer, pl.). -ier 17551917. -iere (-ière) 18471904. -ierer (-ièrer), pl. 17351917. -iär 18881949. -jär 1889 osv.)
Etymologi
[jfr t. salatiere; (ombildning under anslutning till BONBONJÄR o. d.) av fr. saladier, salladsskål, avledn. av salade, sallad (se SALLAD)]
grund skål (vanl. av glas l. porslin) för uppläggning av sallad, gurka, sylt o. d.; äv. om sådan skål som gm mellanväggar är delad i två l. flera avdelningar l. om saladjärställ; i sht förr äv. om bordsställ (se d. o. 2). Wrangel TessPal. 40 (i handl. fr. 1735). Til salu är en .. BordService med .. (bl. a.) 2 djupa Compotter och 4 Saladierer. SP 1792, nr 195, s. 4. Sillen .. skäres i strimlor .. och lägges ned i en saladier. HemKokb. 181 (1903). Saladjär .. (dvs.) låg glasskål (eller ställ af flera sådana). 2NF (1916). Östergren (1937; äv. om ställ för flaskor o. d.). Saladiärer av förgyllt silver. Krusenstjerna Fatt. 3: 46 (1937). Lägg upp smöret på fat eller i saladjär. StKokb. 115 (1940).
Ssgr: SALADJÄR-SKED. sked hörande till saladjär, kompottsked. BoupptVäxjö (1913).
-SKÅL. (stor) saladjär; skål hörande till saladjärställ. AB 1892, nr 205, s. 1.
-STÄLL. ställ (av metall) med tillhörande låga skålar (av glas l. porslin) för gurka, sylt o. d. BoupptVäxjö 1912.

 

Spalt S 253 band 24, 1963

Webbansvarig