Publicerad 1963   Lämna synpunkter
SALAD sala4d, sbst.1, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(äv. skrivet salade)
Etymologi
[jfr t. salade; av fr. salade, av it. celata, av omtvistat urspr.]
(i fackspr.) benämning på en i sht på 1400-talet begagnad, i allmänhet skålformig typ av hjälm med långt utdraget nackparti. De forna slutna hjelmarna ersattes (under 1300-talets senaste fjärdedel) af en skålformig hatt, den så kallade saladen. IllSvH 2: 501 (1877). Salad med ”skägg” (hakskydd). Roosval StGöran 71 (1919). Saladen .. bars av högre stående; här i Sverige är den välbekant från S:t Göransgruppen i Storkyrkan (i Sthm). Fornv. 1920, s. 18. Den italienska saladen, som torde direkt stamma från en antik romersk h(jälm)typ, får en säregen, huvudet nästan helt täckande form. 2SvUppslB 13: 544 (1949).

 

Spalt S 252 band 24, 1963

Webbansvarig