Publicerad 1963   Lämna synpunkter
SALA sa3la2, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[etymologiskt identiskt med SALA, v.1 (se SADLA, v.1)]
(i fackspr., i sht byggn. o. snick.) i fråga om anbringande av en konstruktionsdetalj på l. under l. omkring en annan konstruktionsdetalj (av trä); jfr SADLA, v.1 2.
a) i de särsk. förb. SALA PÅ o. UNDER samt ss. senare led i ssgrna PÅ-SALA o. UNDER-SALA.
b) ss. vbalsbst. -ning, konkret, om list (lister) l. bräda (bräder) l. bjälke (bjälkar) l. annan konstruktion av trä som anbringas på l. omkring en konstruktionsdetalj av trä för att ge den ökad tjocklek l. bredd l. höjd l. styrka l. om underlag som placeras stödjande under ngt; påsalning. Salning på sidan af slagträdet (i hammarställning), til dess förstärkning på tjockleken. Rinman 1: 785 (1788). Salning heter .. på en hammarhjulstock en ring, eller fordring, af väl sammanfogade stockändar, som göres omkring hjulstocken och fästes med starka järnringar på det stället, där lyftarmarne komma at sitta, til styrka för samma armar, äfvensom för hjulstocken. Därs. 2: 482. Salning betyder äfv. Det man lägger under något att det må stå stadigt. Weste FörslSAOB (c. 1815). Kopparbleck till Valskist(ornas) salningar. Ambrosiani DokumPprsbr. 141 (i handl. fr. 1829). Wetterdal Grufbr. 275 (1878).
c) (numera bl. tillf.) i utvidgad anv., i uttr. vara salad över ngt, om trävirke: ligga över ngt o. stödja därpå. De regelbundet öfverspolade fartygslemningarne, som voro salade öfver hvarandra, men gungade åtskils, så att man kunde se åtminstone början af mellanrummen. Scholander I. 2: 234 (c. 1870).
Särsk. förb. (till a): SALA PÅ10 4. (i fackspr., i sht byggn. o. snick.) lägga på list (lister) l. bräde (bräder) l. bjälke (bjälkar) l. annan konstruktion av trä på (ngt) för att ge det ökad tjocklek l. bredd l. höjd l. styrka. VetAH 1780, s. 225. jfr påsala.
SALA UNDER10 40. (numera knappast br.) stödja ngt gm att lägga ett underlag (av trä) under, palla under; äv. med bestämning inledd av prep. med, betecknande underlaget. Weste (1807). Dens. FörslSAOB (c. 1815: med). jfr undersala.

 

Spalt S 250 band 24, 1963

Webbansvarig