Publicerad 1963   Lämna synpunkter
SAKRAMENTSK l. SAKRAMENSK l. SAKRAMENTISK, adj.; anträffat bl. i sg. best. o. pl. (i sg. äv. i obest. anv.) -a (EkenäsDomb. 1: 113 (1647; i bet. 2), SöndN 1862, nr 43, s. 3 (i bet. 2) l. -e (Schwartz Alm. 1648, s. 19 (i bet. 1), ConsAcAboP 3: 459 (1670; i bet. 2), VDAkt. 1684, nr 48 (i bet. 2)) o. ss. adv. (i bet. 2) -A (Nordforss (1805), CFDahlgren 3: 296 (1828)).
Ordformer
(sacker- 1682. saker- 1647. sakra- (sac-) 16481856. -mensk 16471847. -mentisk 16481670. -mentsk 16721856)
Etymologi
[jfr d. sakramen(t)sk, i ä. d. äv. sakermentsch (i bet. 2); sannol. av t. sakramentisch (i bet. 2, i ä. t. äv. i bet. 1), sakramentsch, sa(c)kerment(i)sch (i bet. 2); jfr holl. sacramentsch (i bet. 2); avledn. av SAKRAMENT; med avs. på användningen i bet. 2 av formerna på -a i sg. obest. o. ss. adv. o. på -e i sg. obest. jfr motsv. anv. av d. sakramentske, sannol. beroende på frekvent anv. i sg. best. (i sht i tilltal). — Jfr SAKRAMENTSKAD, SAPPERMENTSK]
(†)
1) (i formen -mentisk) som gäller l. har avseende på nattvarden; jfr SAKRAMENT 2 a. An(no) 1524. begyntes thet Sacramentiske Krijget imellan Lutherum och Carlstadium. Schwartz Alm. 1648, s. 19; jfr SAKRAMENT-KRIG.
2) = SAKRAMENTSKAD. Han haffuer öffuer fallit hans hustru medh oquedesordh oh kallat henne en Sakermenska koona. EkenäsDomb. 1: 113 (1647). Ô tu sacramenske karl. VDAkt. 1684, nr 48. Det är en sakramenska .. Dugtig karl. CFDahlgren 3: 296 (1828). Ni är ett sakramenska nöt. Dens. 4: 113 (1830). Sakramentska kona! Braun Mårt. 68 (1856).

 

Spalt S 209 band 24, 1963

Webbansvarig