Publicerad 1963   Lämna synpunkter
SAKRAMENTERISK, adj.
Ordformer
(sac-)
Etymologi
[till SAKRAMENTERARE, sannol. efter nylat. sacramentarius, adj. (se SAKRAMENTARIE)]
(†) som är utmärkande för l. gäller l. har avseende på sakramentarierna l. deras lära; äv. övergående i bet.: som gäller l. har avseende på sakramenten l. nattvarden. Thenna nyttiga Bokena om Kyrkioseder och Ceremonier, Huilka salige gamble Erchebiscop Lars .. vthi then Sacramenteriska stridena vnder förra regementet stodh, scrifftheliga förfatade. AAAngermannus FörsprKyrkiost. B 1 b (1587). (Melanchton) swarade .. Sigh .. wara redebogen, alle Påfweske, Interimistiske, Wederdöperske och Sacramenteriske Willfarelser förkasta och fördömma. Schroderus Os. III. 2: 70 (1635). Därs. 129.

 

Spalt S 208 band 24, 1963

Webbansvarig